31.01.2020 Bettenduerf Generalversammlung

05 February 2020

Den President vun den Wanderfrënn vun Bettenduerf konnt haut ganz vill interesséiert Wanderer an Eirengäscht op der Generalversammlung begréissen.