Kalender

Mir sinn Partner

Marche Club Stavelot
Schnelle Füsse Koblenz
Wanderfrënn Bettenduerf
 

IVV-Wanderung vum 15. August 2022

D'Wanderfrënn Bettenduerf soen allen 643 Wanderer ee grousse Merci fir hir Participatioun um Nationale Wandersportdag 2022 zu Gilsdref.
 
Déi nächst Rendez-vou'en sinn:
 
12.04.2023   GILSDORF   -   IVV-Mittwochswanderung
 
27.08.2023   GILSDORF   -   IVV-Wanderung

De 17. Dezember zu Bettenduerf