PW 018 - Bettendorf -
Neu – zusätzliche 5 km-Strecke

Ab dem 1. Juli 2017 bieten die Wanderfrënn Bettenduerf auf dem PW 018 eine zusätzliche Strecke von 5 km an. Diese ist flach und Kinderwagen- und Rollstuhlgerecht.

PW 018 – BETTENDORF
Nouveau – parcours supplémentaire de 5 km

A partir du 1ier juillet 2017, les Wanderfrënn Bettendorf proposent au circuit permanent PW 018 un parcours supplémentaire de 5 km. Ce trajet est plat et est adapté pour poussettes et chaises roulantes.

Start an Ziel ass beim Flower Power zu Bettenduerf , 2rte d'Eppelduerf.

Duerno geet et den ënneschten Wee laanscht Sauer Richtung Méischtref bei Schlass an dann den ieweschten Wee erëm zréck op Bettenduerf.

Streck ass ganz einfach ze wanderen ouni weider Schwieregkeeten.

Ideal mat Kannerkutschen oder mam Rollstull.

Genéisst déi schéin Vuen op Sauer an profitéiert vun deenen sellegen Bänken fir eng kleng Paus ze maachen.